Varför Obeya?

Det finns ett stort behov av en mötesplats för samverkan som utnyttjar hjälpmedel som gör att personer som vanligen inte kommer ut ändå klarar av att vistas där, samt för att det ska hänga med i det som sker på mötesplatsen och runt om i staden. Men framförallt finns det ett kolossalt behov av att medborgare ska få insikt i Göteborgs organisering för att det ska gå att möta tjänstemän och beslutsfattare och utvinna något som för utvecklingen vidare. Vi behöver gemensamt arbeta fram lösningar som är djupt förankrade i hur saker och ting fungerar i praktiken, så att det verkligen går att implementera det man kommit fram till att införa.

Ett bra samtals stöd är vår ”Kartläggnings vägg” över Göteborg. Detta är en bild över första prototypen som vi hade uppe under Framtidsveckan i Oktober 2017. Även om vi som startat NPF-Ninjas påbörjat kartläggningen så är tanken att den ständigt ska vara i utveckling med hjälp av alla som kommer till NPF-Ninjas Obeyan. Alla som vill vara med och tipsa och berätta om ”allt mellan himmel och jord” bidrar med information till kartläggningen. Det blir som ett puzzel som vi lägger tillsammans.


Vi har utan tvekan kriser både inom vården och skolan, men det slutar inte där. Det är en lång rad områden där det krisar. En del av problemet är svårigheterna att samverka. Det finns allt för många ”barriärer” att komma över. Det kan vara så simpelt som att vi använder olika lingvistik, att vi talar olika, så att vi lägger olika betydelse i ett och samma ord. Det orsakar misstolkningar som definitivt går att reda ut. Svårare är det när vi har olika verklighetsuppfattning, mycket svårare! Men det är verkligen inte omöjligt. 

NPF-Ninjas använder en agil metod som kallas Obeya för att skapa ett arbetsrum som ger den bas vi behöver. Våran Obeya är ett Demokratirum och Lärande labb ämnat för samverkan mellan alla parter som ett samhälle utgör – från minsta medborgare till högsta hönset. Nedan är en av våra prototyper (nr. 3). Den är till för att ta med till event där vi presenterar oss vid ett bokbord. 

Processen gör att materialet kommer att förändras något varje gång vi presenterar det på detta sätt. Men rubrikerna ”Vision”, ”Pågår” och ”Problem” är alltid kvar. Färgerna på dessa titlar är också spikat. Vision delen är vad vi kallar den ”gröna väggen” eller ”vision väggen”, eftersom det är tänkt att en hel vägg ska vara grön. Den gröna färgen förknippas med vision och det som hör till: mål, delmål, uppföljning (för att nå våra mål), och delprojekt (vi har för att nå visionen). Oftast har vi även projektbeskrivningen med på denna vägg, ibland med bakgrunden till varför vi agerar mot våran vision.

.

Skicka ditt svar