Samverkan & metodik

Vi fokuserar inte bara på ett sak eller ett område utan inbjuder till bred samverkan, där vi inte enbart engagerar oss i våra egna projekt. Vi har flera mindre och större projekt, mål och delmål. Ett helhetstänkande är nödvändigt för att behandla NPF frågor, men också för att utveckla ett hållbart samhälle och stärka demokratin. Det är mycket som ska fungera bara för att en enda person ska uppnå en livskvalité bra nog att må bra och leva ett värdigt liv. Mycket ska balanseras. Här är en bild som till viss del förklarar hur mycket det är som påverkar ens välbefinnande.

Vi i NPF-Ninjas använder bilder som verktyg, det är hjälpsamt för vår kognition/våra mentala processer. Bilder kan många gånger förklara saker med lätthet som annars skulle kunna vara svårt att greppa. ”En bild säger mer än tusen ord” som man brukar säga. NPF innebär vanligen att den mentala verksamheten är ”slö”. Man skulle kunna säga att det är glapp kontakt i hjärnan. Därför har man utvecklat många kognitiva hjälpmedel för personer med NPF, liksom för flera andra ”grupper”.

Disclamer: Vi använder oss inte bara av våra egna bilder och vårat eget material. I största möjliga mån kommer vi att lägga till namnet på den som äger bilden och materialet. Likaså om det är vårat eget material.


Tillsammans med organisationen Staden Vi Vill Ha och initiativet HASSP har vi bildat en Arbetsgrupp som ansvarar för vår Studiecirkel. Vilket även arrangerar workshops och dylikt på olika evenemang i Göteborg. Studiecirkeln är ansluten till Studiefrämjandet och vi träffas varje måndag kväll, vanligen på mötesplatsen Backa-Brunnsbo. Men ibland ses vi i andra lokaler. Det händer att vi istället ses på Falken eller Vegagatan. Eftersom vi jobbar med samverkan så besöker vi också andra organisationer vilket kan göra att vi flyttar några av våra möten till deras lokaler för att initiera en samverkan eller jobba mot ett specifikt mål.


NPF-Ninjas Obeya: Ett Lärande Labb och Demokratirum

I Obeyan är de tysta, osynliga och bortglömda med och utformar problemformuleringen och ges möjlighet att ta fram lösningar som gynnar alla. Vi måste arbeta tillsammans, vi kan inte lösa samhällets komplexa problem genom att sitta i var sin ända och grubbla.

Personer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/-variationer) Visar Vägen framåt mot ett socialt hållbart samhälle därför att vi faller genom alla skyddsnät och måste hitta ett sätt att ta oss upp igen. Ingen är så motiverad att lappa igen skyddsnätet som den som alltid faller genom den. Vi har dessutom personer laddade på den explosiva ADHD energin och vi har Autistisk expertis på organisering, sedan har vi föräldrar som är specialister på att samordna kontakt med skola, vårdcentral, elevhälsa, neuropsykiatri, socialtjänst, psykolog m.m. för sina barn, och för sin egen rätt till rehabilitering och arbete. Men vi kommer inte för att slåss och bryta ner, vi kommer för att bygga upp. För att täppa igen hålen.

Vision
Universell design och empowerment: När vi formar arbetssätt och lösningar som funkar för NPF-personer, får vi metoder som hjälper oss att lösa komplexa samhällsproblem. Vi hjälper alla grupper samtidigt, istället för att hjälpa en grupp i taget som då behöver konkurrera om resurser och pengar.

Vem
Vi välkomnar alla! Vi uppnår kollektivt lärande och effektiva problemformuleringar genom att inkludera alla medborgare, företagare, föreningsaktiva, tjänstemän, personal, politiker, privatpersoner och eldsjälar samt alla som vi inte lyckats räkna upp.

Hur
NPF-Ninjas lärandelabb är utformat som en Obeya. Ett slags war room som stöttar teamets och individens kognitiva förståelse för problem, mål och lösningssätt. Transparens och visualitet är bärande. Metoden kommer från Toyota. Genom att omfamna de principer som gäller för agilt* arbete drivs arbetet framåt på effektivt sätt. Särskild omsorg lägger vi på att demokratirummet är tillgängligt även för de med kognitiva funktionshinder.

Mål och syfte
Vi beskriver problemen och belyser systematiska brister i samhället. Tillsammans tar vi fram lösningsförslag gällande centrala samhällsfrågor.

Delmål
Genom att visa hur man effektivt kan arbeta med problemlösning genom att använda NPF-vänlig metodik kan andra grupper under Framtidsveckan inspireras att diskutera sina frågor på liknande sätt.

Vi medborgare sitter inne med mycket information om de processer som är verksamma mellan människor i ett samhälle. De kan man inte studera sig till, eller ens förstå om man läser igenom ett forskningsresultat om dessa processer. Det är den verklighetsförankrade erfarenheten om hur vi människor interagerar med varandra och hur det utvecklas som bara vi kan tillföra. 


Vi samarbetar mycket med Staden Vi Vill Ha och HASSP-gruppen. Det liksom föll sig naturlig då flera av oss redan var aktiva i dessa grupper när initiativet NPF-Ninjas kom till. Staden Vi Vill Ha och HASSP har peppat oss att gå vidare med våra ambitioner och stöttat oss på vägen, hela tiden intresserade av vårat arbete. Så ett stort tack ska de ha för detta!

Framförallt Arne Person, till vänster på bilden, som är initiativtagare för HASSP-gruppen. På hemsidan hassp.se har han sammanfattas HASSP med orden ”HASSP är ett nytt verktyg inom samhällsplaneringen, som genom att angripa problem och missförhållanden på nya sätt  leder till en samverkan och medborgaranda som  krävs för hållbar samhällsutveckling. HASSP står för Holistic Association Social Science Park.

Bredvid honom står Susanna Götborg, initiativtagare till NPF-Ninjas samt aktiv i Staden Vi Vill Ha och Barn i behov – Göteborg. Staden Vi Vill Ha är ett initiativ av och för invånare i Göteborgsområdet, som vill skapa forum för människor att ta fram förslag och prioriteringar för att skapa staden vi vill ha.

Till höger står Gunilla Karlsson som också är initiativtagare till NPF-Ninjas, med i gruppen Barn i behov – Göteborg. Hon driver också en spel grupp för hemmasittare inom Sverok.

Jag som sitter vid pennan, eller snarare tangentbordet, heter Rosalie Götborg.
Representant i Staden Vi Vill Ha och initiativtagare till NPF-Ninjas,
samt aktiv i arbetsgruppen för HASSP.
Jag är Samordnare och kontaktperson 
för NPF-Ninjas.
Du når mig via rosalie.gotborg@live.se

Skicka ditt svar