Hjärtligt välkommen!

Personer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/variationer) Visar Vägen framåt mot social hållbarhet och effektiva arbetssätt i ett lärande och demokratiskt präglat Obeya rum. Där de tysta, osynliga och bortglömda är med och utformar problemformuleringen och ges möjlighet att tillsammans med andra, med alla i Göteborgs stad samt med hjälp av en holistisk infallsvinkel (att se till helheten) arbeta fram lösningar som gynnar alla. Inte bara för dem med NPF. Det leder till att man skapar design för alla s.k. universal design.

Genom att använda NPF-personer som resurs, vilket ännu i stort sätt är en outnyttjad resurs, och anpassa efter deras nedsatta funktioner och stora behov av stöd så hjälper vi fler utsatta grupper samtidigt. Som tack vare detta inte längre behöver konkurrera om pengar och resurser. Vi löser stora samhällsproblem med gemensamt arbete där vi lär oss av varandra. Vi driver ingång ett kunskapslyft där vi börjar med det som känns naturligt.

För när vi delar med oss av våra erfarenheter och de kunskaper lär vi oss mycket mer än vad man först skulle kunna tro, och då når vi längre fram mot mål. Mot ett hållbart, uppbyggligt, fungerande samhälle utan hål i skyddsnät och utan nedmontering av nödvändiga institutioner.

Skicka ditt svar