demokratirum

Obeya rum

Lärande labb

NPF kunskap

Samverkan

Kunskapslyft

Problemlösning

Metodik

Nyskapande arbete

Dialog

Laga hålen i skyddsnätet

Med initiativet NPF-Ninjas vill vi uppnå en ny typ av dialog i staden Göteborg.

Vår vision är ett demokratirum i form av en Obeya rum där vi gemensamt lär oss i ett lärande labb. Syftet är att uppnå kollektivt lärande och få fram lösningar om hur vi bättre kan rikta de ekonomiska resurserna för att i högre grad tillgodose stödbehovet.


Det är viktigt att dem tysta, osynliga och bortglömda grupperna är med redan i problemformuleringarna, det är inte hållbart att plocka in t.ex. personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
i slutskedet av processer vars arbete från början var menat att gynna även de minst bemedlade.

Många personer med NPF är förövrigt utmärkta riskbedömmare,
och en majoritet av dem sitter på en dåld guldgruva av kunskap om hur samhället fungerar i praktiken. Inte enbart berättar dem för oss att skyddsnätet i Sverige, och framförallt i Göteborg, har stora hål där personer med osynliga funktionsnedsättningar med lätthet faller igenom. Utan de har även i många fall pga. sina erfarenheter vunnit insikter, förståelse och skärpa att peka ut lösningen. Samt äger nog med kreativitet för att hitta nya vägar där det inte verkade finnas några.

Därför visar det sig vara just personer med funktionsnedsättningar som visar oss vägen framåt mot social hållbarhet och effektiviserar våra arbetssätt.

Ändra rubrik för schema på startsidan